Opracowanie „Systemu sterowanych ładunków wybuchowych” (SSŁW) kryptonim Jarzębina-S

Podpisanie umowy: 10 listopada 2017 roku
Wartość kontraktu: 15,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Opracowanie „Systemu sterowanych ładunków wybuchowych” (SSŁW) kryptonim Jarzębina-S
Termin realizacji: 31 październik 2019


Wykonawca: