160 kompletów kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123

Podpisanie umowy: 6 września 2017 roku
Wartość kontraktu: 4,1 mln zł brutto
Co zakupiono? 160 kompletów kaset minowych ISM z minami narzutowymi MN-123
Termin realizacji: 2017-2018


Wykonawca: Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne “BELMA” S.A.