Wsparcie eksploatacji torped MU-90

Podpisanie umowy: listopad 2017 roku
Wartość kontraktu: 43,0 mln zł brutto
Co zakupiono?
Termin realizacji: 2017-2020


Wykonawca: Megmar Logistics & Consulting z Kutna