Holowniki

6 holowników

Podpisanie umowy: 19 czerwca 2017 roku
Wartość kontraktu: 283,5 mln zł brutto
Co zakupiono? 6 holowników
Termin realizacji: 2019-2020


Wykonawca: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A.