Ratownik

Prototypowa jednostka ratownicza – kryptonim Ratownik

Podpisanie umowy: 27 grudnia 2017 roku
Wartość kontraktu: 755,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Prototypowa jednostka ratownicza – kryptonim Ratownik
Termin realizacji: 2022


Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Stocznia Wojenna PGZ Sp. z o.o. oraz OBR CTM S.A.