95 pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120C-7 AMRAAM

Podpisanie umowy: grudzień 2017 roku
Wartość kontraktu: 590 mln zł brutto
Co zakupiono? 95 pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120C-7 AMRAAM dla F-16
Termin realizacji: b.d.


Wykonawca: