160 Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia

Podpisanie umowy: 27 kwietnia 2017 roku
Wartość kontraktu: 322,8 mln zł brutto
Co zakupiono? 160 Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p) na samochodach dużej ładowności Jelcz P662D.43
Termin realizacji: 2017-2022


Wykonawca: konsorcjum w składzie: ZAMET-GŁOWNO Adam Pruski, Zdzisław Łuczak Sp. J z Głowna (Lider konsorcjum) oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego z Krakowa