108 tysięcy nabojów 20mm z pociskiem ćwiczebnym dla F-16

Podpisanie umowy: 14 luty 2017 roku
Wartość kontraktu: 15,9 mln zł brutto
Co zakupiono? 108 tysięcy nabojów z pociskiem ćwiczebnym TP RRR LD M2 dla F-16 C/D
Termin realizacji: 2017-2021


Wykonawca: ZM Mesko