3000 ładunków prochowych do pocisków moździerzowych 120 mm

Podpisanie umowy: 16 maja 2016 roku
Wartość kontraktu: 1,4 mln zł brutto
Co zakupiono? 3000 ładunków prochowych do pocisków moździerzowych 120 mm
Termin realizacji: b.d.


Wykonawca: STV Polska (lider) oraz STV Group a.s. z czeskiej Pragi