Wielospektralne siatki maskujące Berberys

Podpisanie umowy: 21 września 2016 roku
Wartość kontraktu: 27,0 mln zł brutto
Co zakupiono? wielospektralne siatki maskujące Berberys (brak danych o ilości)
Termin realizacji: 2016


Wykonawca: Miranda