Serwisowanie systemu Przebiśnieg

Podpisanie umowy: 29 maj 2016 roku
Wartość kontraktu: 7,5 mln zł brutto
Co zakupiono? Serwisowanie systemu rozpoznawczo-zakłócającego Przebiśnieg
Termin realizacji: 2017-2019


Wykonawca: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz spółka Consortia Electronica