Przebudowa 120 tysięcy zapalników UZRGM na ćwiczebne

Podpisanie umowy: 29 maj 2016 roku
Wartość kontraktu: 6,1 mln zł brutto
Co zakupiono? Przebudowa 120 tysięcy zapalników UZRGM do granatów ręcznych na ćwiczebne
Termin realizacji: 2016-2018


Wykonawca: Zakłady Przemysłu Elektromechanicznego Belma S.A.