Części zamienne do Rosomaków

Podpisanie umowy: maj 2016 roku
Wartość kontraktu: 101,7 mln zł brutto
Co zakupiono? Części zamienne do Rosomaków
Termin realizacji: 2017-2019


Wykonawca: Rosomak S.A., Biwar