363 pistoletów P99 kaliber 9×19 mm

Podpisanie umowy: 24 sierpnia 2016 roku
Wartość kontraktu: 0,7 mln zł brutto
Co zakupiono? 363 kompletów pistoletów P99 kaliber 9×19 mm Parabellum wraz z kaburami i ładownicami
Termin realizacji: 2 grudnia 2016


Wykonawca: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.