22 tysiące naboi granatnikowych odłamkowych NGO-N1

Podpisanie umowy: maj 2016 roku
Wartość kontraktu: 19,7 mln zł brutto
Co zakupiono? 22 tysiące naboi granatnikowych odłamkowych NGO-N1
Termin realizacji: 2016-2019


Wykonawca: Dezamet