1 094 radiostacje HARRIS

Podpisanie umowy: 22 grudnia 2016 roku
Wartość kontraktu: 274,7 mln zł brutto (65,4 mln USD)
Co zakupiono? 894 szt. radiostacji AN/PRC-150C oraz 200 szt. AN/PRC-152A wraz z akcesoriami i wsparciem logistycznym
Termin realizacji:


Wykonawca: Harris Corporation/FMS
Średni kurs z grudnia 2016 roku, 1 USD = 4,2 PLN