6318 sztuk 120 mm nabojów moździerzowych odłamkowo-burzących OF-834BM

Podpisanie umowy: 2016 rok
Wartość kontraktu: b.d.
Co zakupiono? 6318 sztuk 120 mm nabojów moździerzowych odłamkowo-burzących OF-834BM dla KMO M120K/SMK120 Rak
Termin realizacji: 2017-2019


Wykonawca: „Dezamet” S.A.