9000 naboi podkalibrowych ćwiczebnych APFSDS-T-TP

Podpisanie umowy: czerwiec 2016 roku
Wartość kontraktu: 84,1 mln zł brutto
Co zakupiono? 9000 naboi podkalibrowych ćwiczebnych APFSDS-T-TP
Termin realizacji: 2017-2018


Wykonawca: Mesko