22 stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra

Podpisanie umowy: 29 marca 2023 roku
Wartość kontraktu: 1,1 mld zł brutto
Co zakupiono? 22 stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra
Termin realizacji: 2026-2028


Wykonawca: Konsorcjum PGZ-PILICA+