MSBS Grot

70 tys. karabinków MSBS Grot

Podpisanie umowy: 2 stycznia 2023 roku
Wartość kontraktu: 826 mln zł brutto
Co zakupiono? 70 tys. karabinków MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm
Termin realizacji: 2023-2026


Wykonawca: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

Powyższe zamówienie uregulowane zostało w formie aneks nr 5 do umowy z 8 lipca 2020 roku na zakup karabinków MSBS Grot.