52 tys. hełmów wz. 2005

Podpisanie umowy: 8 marca 2023 roku
Wartość kontraktu: 89,5 mln zł brutto (+ opcja 53,5 mln PLN)
Co zakupiono? 52 tys. hełmów wz. 2005 (+ opcja 27 tys. hełmów wz. 2005)
Termin realizacji: 2023-2024


Wykonawca: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A.