16 baterii systemu PSR-A Pilica+ i dostosowanie 6 już zamówionych baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+

Podpisanie umowy: 28 kwietnia 2023 roku
Wartość kontraktu: 2,98 mld zł brutto
Co zakupiono? 16 baterii systemu PSR-A Pilica+ i dostosowanie 6 już zamówionych baterii PSR-A Pilica do wersji Pilica+
Termin realizacji: 2025-2029


Wykonawca: Konsorcjum PGZ-PILICA+
W skład Konsorcjum wchodzą następujące firmy: PGZ S.A., PIT-Radwar S.A., PCO S.A., Mesko S.A., OBR CTM S.A., WZU S.A., WZE S.A. oraz ZM Tarnów S.A.

W skład każdej baterii systemu Pilica+ wchodzą:

– stanowisko dowodzenia;
– 2 wyrzutnie iLauncher na podwoziu ciężarówki Jelcz z napędem 8×8, każda dla 8 pocisków rakietowych CAMM;
– 6 jednostek ogniowych (w każdej przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski ZUR-23-2SP Jodek-SP ze sprzężonymi dwoma armatami 2A14 kalibru 23 mm oraz z dwoma wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych Grom lub Piorun) wraz z ciągnikami artyleryjskimi na podwoziu ciężarówki Jelcz 442.32;
– stacja radiolokacyjna Bystra;
– przewoźna stacja radiolokacyjna SRL-97;
– wozy amunicyjne;
– wozy transportowe;
– 1 system C-UAS (Counter Unmanned Aerial System) – system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BSP);
– niezbędny zapas pocisków rakietowych Grom lub Piorun oraz CAMM.