44 wyrzutnie iLauncher, kilkaset pocisków rakietowych CAMM oraz sprzęt towarzyszący

Podpisanie umowy: 28 kwietnia 2023 roku
Wartość kontraktu: 10 mld zł netto (1,9 mld GBP)
Co zakupiono? 44 wyrzutni iLauncher, kilkaset pocisków rakietowych CAMM oraz sprzęt towarzyszący
Termin realizacji: 2025-2029


Wykonawca: MBDA UK Ltd.

Umowa została zawarta na podstawie umowy ramowej podpisanej 4 października 2022 roku pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-PILICA+. W skład Konsorcjum wchodzą następujące firmy: PGZ S.A., PIT-Radwar S.A., PCO S.A., Mesko S.A., OBR CTM S.A., WZU S.A., WZE S.A. oraz ZM Tarnów S.A.