Modyfikacja Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem (ZZKO) Topaz do standardu Topaz+

Podpisanie umowy: 7 lipca 2023 roku
Wartość kontraktu: 32 mln zł brutto
Co zakupiono? Modyfikacja Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem (ZZKO) Topaz do standardu Topaz+
Termin realizacji: 2023-2025


Wykonawca: WB Electronics S.A.