SPIKE LR

Kilkaset przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Spike-LR

Podpisanie umowy: 3 sierpnia 2023 roku
Wartość kontraktu: 400 mln zł brutto
Co zakupiono? Kilkaset przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Spike-LR
Termin realizacji: 2023-2026


Wykonawca: Mesko S.A.
Zamówienie obejmuje prawdopodobnie 500-600 sztuk pocisków.