MSBS Grot

88 tys. karabinków MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm

Podpisanie umowy: 24 lutego 2023 roku
Wartość kontraktu: 1 mld zł brutto
Co zakupiono? 88 tys. karabinków MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm
Termin realizacji: do 2026


Wykonawca: Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

Zamówienie zostało złożone w formie aneksu do umowy z 8 lipca 2020 roku.