Tempo modernizacji Wojska Polskiego w latach 2007-2023

[15-08-2023]

Z punktu widzenia modernizacji Wojska Polskiego kluczową pozycją w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej są wydatki majątkowe. W ramach tej pozycji księgowane są środki na inwestycje, budynki, ale także amunicję, sprzęt i wyposażenie armii. Pozostałe (niemajątkowe) wydatki MON to wynagrodzenia, emerytury, renty, usługi itp.

Aby sporządzić powyższy wykres, nie posługiwaliśmy się planami poszczególnych rządów lub zapowiedziami polityków. Do sporządzenia analizy posłużyły raporty Najwyższej Izby Kontroli, które pokazywały rzeczywiste wydatki poniesione w kolejnych latach. Raport NIK dot. wykonania budżetu 2023 zostanie opublikowany w sierpniu 2024, dlatego dla bieżącego roku posłużyliśmy się ustawą budżetową.

Od 2008 do 2020 roku wydatki majątkowe wzrosły z 3,4 mld zł do 17,8 mld zł. Największe przyśpieszenie nastąpiło w 2016 roku (jednorazowy wzrost o 2,4 mld zł) oraz w 2020 roku (wzrost o 5,9 mld zł).

Największy spadek wydatków majątkowych, aż o 60% r/r czyli 2,2 mld zł, nastąpił w 2008 roku czyli pierwszym budżecie koalicji PO-PSL, za I kadencji Rządów Donalda Tuska.

Co oznacza dla armii wzrost wydatków o 1 mld zł? Za taką kwotę można było kupić np. 64 moździerze samobieżne RAK wraz z 32 artyleryjskimi wozami dowodzenia –Sprzawdź tutaj!.

Powyższe dane wyjaśniają, dlaczego stan polskiej armii pozostawia wiele do życzenia. Zbyt niskie wydatki majątkowe MON w latach ubiegłych pozwalały przede wszystkim na utrzymanie skromnych zdolności oraz niewielkie, symboliczne zakupy uzbrojenia i amunicji. Sytuacja uległa zmianie dopiero od 2016 roku i nowego podejścia do finansowania Wojska Polskiego.

Rekordowy pod względem wydatków na uzbrojenie był rok 2023 r, gdzie na ten cel przeznaczono kwotę ponad 39,1 mld zł.

Źródła informacji:
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2022 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2021 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2020 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2019 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2018 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2017 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2016 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2015 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2014 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2013 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2012 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2011 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2010 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2009 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2008 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2007 roku

Jedna myśli w temacie “Tempo modernizacji Wojska Polskiego w latach 2007-2023

Możliwość komentowania jest wyłączona.