Modernizacja 128 czołgów Leopard 2A4

Podpisanie umowy: 28 grudnia 2015 roku
Wartość kontraktu: 2,415 mld zł brutto
Co zakupiono? Modernizacja 128 czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL
Termin realizacji: 2021


Wykonawca: PGZ SA