Części zamienne do wieży Hitfist-30 na Rosomakach

Podpisanie umowy: 20 czerwca 2015 roku
Wartość kontraktu: 130,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Części zamienne do wieży Hitfist-30 na Rosomakach
Termin realizacji: 2015-2018


Wykonawca: Polska Grupa Zbrojeniowa SA