Wdrożeniowej i opracowanie dokumentacji technicznej mostu MG-20 Daglezja-G

Podpisanie umowy: 22 października 2015 roku
Wartość kontraktu: 19,9 mln zł brutto
Co zakupiono? Wdrożeniowej i opracowanie produkcyjnej dokumentacji technicznej mostu szturmowego MG-20 Daglezja-G
Termin realizacji: 31 października 2017


Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. oraz Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A.