50 bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych Tarantula

Podpisanie umowy: 23 lipca 2015 roku
Wartość kontraktu: 14,8 mln zł brutto
Co zakupiono? 50 bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych Tarantula
Termin realizacji: 2015-2016


Wykonawca: REAGO GROUP Sp. z o.o.
Zamówienie dotyczy zakupu robotów MTGRR produkowanych przez izraelską firmę Roboteam.
Każda oferta od 7 krajowych producentów została odrzucona.