Wynagrodzenia w dziale Obrona Narodowa (29) – zaktualizowany 17/08/2023

Najtrudniejszy okres dla naszych żołnierzy przypadł na lata 2009 – 2014 – wówczas wynagrodzenia rosły w niewielkim tempie. Bywały także lata (2011 i 2014) w których inflacja była wyższa od wzrostu wynagrodzeń! Skokowy wzrost wydatków na wynagrodzenia nastąpił dopiero w 2015 (rok wyborczy). W ostatnim roku analizy, tj. 2021, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w dziale 29 Obrona Narodowa wynosiło 6 140,08 zł i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o 477,55 zł (dane ZUS).

Powyższe zestawienie pokazuje rzeczywiste przeciętne pensje i żołd żołnierzy (kolor niebieski) – dane pochodzą z raportów wykonania budżetu państwa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z lat 2007-2021. Raport za rok 2022 pojawi się dopiero w połowie 2023 roku.

Kolorem czerwonym oznaczono symulację wartości wynagrodzenia dla danego roku, liczoną jako wartość wynagrodzenia z poprzedniego roku powiększonego o inflację. Ma to na celu wyjaśnienie o ile powinno wzrosnąć wynagrodzenie, aby żołnierz otrzymał przynajmniej tyle, ile wynika ze wzrostu cen w ciągu ostatniego roku (inflacja).

W 2022 roku w6 763,68ynagrodzenia w dziale 29 Obrona Narodowa rosły wolniej niż inflacja. Zgodnie z raportem NIK, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w ubiegłym roku wzrosło z 6 140,08 zł do 6 140,08 zł czyli o 623,60 zł (tj. wzrost o 10%), podczas gdy inflacja w całym 2022 r. wyniosła 14,4%. Oznacza to, że aby wyrównać zatrudnionym spadek wartości wynagrodzenia na skutek inflacji, przeciętne wynagrodzenie w 2022 powinno wzrosnąć o 884,17 zł (a nie o 623,60 zł).

Podobna sytuacja w Wojsku Polskim co w ubiegłego roku miała także miejsce w latach 2010 – 2014, kiedy to wynagrodzenia rosły w tempie inflacji lub nawet poniżej, co w konsekwencji doprowadziło do porzucenia mundurów przez wielu rekrutów. W tamtym okresie armia zamiast rosnąć – kurczyła się. Dlatego jeżeli obecny trend nie zostanie zahamowany, Wojsku Polskiemu grozi ryzyko utraty najlepszych specjalistów.RokPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w dziale 29 Obrona narodowa (wg raportu NIK dot. danego roku)Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce wg ZUSWskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS
(rok poprzedni = 100)
2006 2 779,45 zł 2 477,23 zł 101,0
2007 3 049,97 zł 2 691,03 zł 102,5
2008 3 469,91 zł 2 943,88 zł 104,2
2009 3 682,91 zł 3 102,96 zł 103,5
2010 3 780,33 zł 3 224,98 zł 102,6
2011 3 820,92 zł 3 399,52 zł 104,3
2012 4 039,95 zł 3 521,67 zł 103,7
2013 4 146,23 zł 3 650,06 zł 100,9
2014 4 137,93 zł 3 783,46 zł 100,0
2015 4 280,84 zł 3 899,78 zł 99,1
2016 4 504,73 zł 4 047,21 zł 99,4
2017 4 865,49 zł 4 271,51 zł 102,0
2018 4 998,06 zł 4 585,03 zł 101,6
2019 5 496,39 zł 4 918,17 zł 102,3
2020 5 987,11 zł 5 167,47 zł 103,4
2021 6 140,08 zł 5 662,53 zł 105,1
2022 6 763,68 zł 6 346,15 zł114,4Źródła informacji:
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2022 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2021 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2020 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2019 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2018 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2017 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2016 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2015 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2014 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2013 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2012 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2011 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2010 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2009 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2008 roku
Raport NIK z wykonania budżetu dot. obrony narodowej w 2007 roku

Spodobała Ci się nasza strona? Zapisz się do newslettera a powiadomimy Ciebie o nowych artykułach!