800 namiotów NS-97

Podpisanie umowy: 1 lipca 2014 roku
Wartość kontraktu: b.d.
Co zakupiono? 800 namiotów NS-97
Termin realizacji: 2014


Wykonawca: Lubawa S.A.