40 pocisków manewrujących AGM-158A JASSM do F-16

Podpisanie umowy: 11 grudnia 2014 roku
Wartość kontraktu: 959,4 mln zł brutto (netto 250 mld USD)
Co zakupiono? 40 pocisków manewrujących AGM-158A JASSM i modyfikacje na F-16
Termin realizacji: 2015-2016


Wykonawca: Lockheed Martin
Zakupiono JASSM w wersji o zasięgu 370 kilometrów.