Historia budowy Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego NDR

[07-09-2023]
Podczas XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych. Jest to historyczne zamówienie dla tego typu formacji i opiewa na kwotę 8 mld zł brutto. W związku z powyższym przypominamy historię powstania i rozwoju Morskiej Jednostki Rakietowej.

DataWyszczególnienie
30.01.2008 Ogłoszenie przetargu na dostawę uzbrojenia i sprzętu dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej (SPS-023-6182p/09)
30.12.2008Podpisanie przez MON i Ministerstwo Gospodarki z Kongsberg Defence and Aerospace umowy na dostawę do 2012 r. kompletnego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej z pociskami Naval Strike Missile (Nye Sjomalsmissiler; NSM).

Polska stała się pierwszym eksportowym klientem zamawiającym pociski NSM oraz pierwszym w ogóle klientem, który zdecydował się użyć je w bateriach brzegowych.

Zakres zamówienia:
12 pocisków rakietowych Naval Strike Missile NSM (+ 36 jako opcja)
6 wyrzutni rakietowych
6 wozów kierowania środkami walki
2 trójwspółrzędne stacje radiolokacyjne TRS-15C
3 mobilne centra łączności
3 wozy dowodzenia (2 dowódców baterii, jeden dla dowódcy oraz sztabu dywizjonu)
2 samochodów transportowo-załadowczych
1 warsztat specjalistyczny
---
Łącznie 23 pojazdy
Obsługa dywizjonu liczyć będzie 250-300 osób

Wartość umowy: 420,9 mln zł brutto (144,64 mln USD)

Umowa offsetowa zakładała m.in. przekazanie technologii protokołu przesyłania danych Link-16 (w przypadku Transbitu) oraz wsparcia eksportowego produktów polskiego przemysłu (w tym PIT i Jelcza).
6.12.2010Zamówienie dodatkowych 38 rakiet NSM (36 + 2 treningowe)
Wartość umowy: 332,56 mln zł (660 mln koron norweskich)

Umowa offsetowa zakładała uruchomienia przez ZM Mesko produkcji rakiet kalibru 70 mm kierowanych wiązką laserową.
maj 2011Pierwsze odpalenie pocisku NSM z wykorzystaniem wyrzutni posadowionej na polskim Jelczu
16.06.2011Pierwsza próba z wykorzystaniem seryjnego NSM
10.05.2013Dostawa systemu NSM do Siemirowic - miejscu stałego bazowania dywizjonu Wojska Polskiego
maj - czerwiec 2013Testy poligonowe
28.06.2013Podpisanie protokołów odbioru końcowego dot. przyjęcia systemu NSM na stan Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego
Podpisanie protokołów nastąpiło na poligonie Ustka z udziałem:
- Wiceministra Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka,
- Dowódcy Marynarki Wojennej admirała floty Tomasza Mathea oraz
- Prezesa koncernu Kongsberg.
lipiec 2014Rozpoczęcie procedury i negocjacji z Kongsberg ws 2 NDR
2014-12-19Podpisania umowy na zakup sprzętu pozwalającego na utworzenie w strukturach Marynarki Wojennej drugiego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego. Uczestnicy wydarzenia:
- Minister obrony Tomasz Siemoniak
- szefa Inspektoratu Uzbrojenia pułkownik Jan Woźniak
- Prezes Kongsberg Defence Systems, Harald Annestad

Zakres zamówienia:
24 pocisków rakietowych Naval Strike Missile NSM
6 wyrzutni rakietowych
6 wozów kierowania środkami walki
2 trójwspółrzędne stacje radiolokacyjne TRS-15C
3 mobilnych centrów łączności
3 wozy dowodzenia (2 dowódców baterii, jeden dla dowódcy oraz sztabu dywizjonu)
2 samochodów transportowo-załadowczych
1 warsztat specjalistyczny
---
Łącznie 23 pojazdy

Wartość umowy: 800 mln zł
Termin realizacji zamówienia: 29 maja 2018 r.

Umowa offsetowa przewidywała utworzenie w Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce centrum serwisowania rakiet NSM.
Docelowo Centrum Serwisowe ma dysponować zdolnościami do serwisowania i drobnych napraw całego systemu – wyrzutni, układów naprowadzania i kierowania oraz – w ograniczonym zakresie – samych rakiet.
maj 2016Pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej wzięły udział w ćwiczeniach NSM Live Missile Firing 2016, w północnej części Norwegii.

W trakcie ćwiczeń polscy żołnierze wystrzelili dwa pociski w wersji telemetrycznej trafiając w zakładane cele.
Nastąpiło zakończenie procesu szkolenia żołnierzy 1. Dywizjonu Ogniowego MJR i uzyskanie przez pododdział pełnej gotowości bojowej.
2017 Uruchomienie Centrum Wsparcia Serwisowania i Zarządzania Konfiguracją Systemu NSM w Zielonce (Wynik I umowy offsetowej)
31.05.2019Wojskowe Zakłady Elektroniczne podpisały umowę z firmą budowlaną UNIBEP S.A. na budowę centrum produkcyjno-serwisowego pocisków rakietowych NSM. Powstanie kompleksu umożliwi polskiej firmie montaż, modernizację i certyfikację rakiet.W skład centrum wejdą m.in.
- budynek techniczny, w którym prowadzony będzie montaż i demontaż, wymiana paliwa oraz wszystkie testy, a także
- magazyny (kontenerów startowych, silników rakietowych oraz głowic bojowych).

Wartość kontraktu: ok. 30 mln zł.
luty 2020Zakończenie budowy Centrum Produkcyjno-Serwisowego Pocisków Rakietowych NSM w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. w Zielonce


05.09.2023Podczas MSPO w Kielcach podpisano umowę dostawy sprzętu dla 2 Morskich Jednostek Rakietowych. Wartość zamówienia wyniosła ok. 8 mld PLN brutto, a dostawy zaplanowano na lata 2026-2032.