18 egzemplarzy KTO Rosomak w wersji Wozu Pomocy Technicznej (WPT)

Podpisanie umowy: 23 grudnia 2014 roku
Wartość kontraktu: 230,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 18 egzemplarzy KTO Rosomak w wersji Wozu Pomocy Technicznej (WPT)
Termin realizacji: 2017-2018


Wykonawca: Rosomak S.A.