Zwiększenie liczby modernizowanych czołgów Leopard 2A4 o 14 egzemplarzy

Podpisanie umowy: 20 czerwca 2018 roku
Wartość kontraktu: 305,8 mln zł brutto
Co zakupiono? Aneks nr 2 do umowy na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. Zwiększenie liczby modernizowanych czołgów o 14 egzemplarzy
Termin realizacji: 2021


Wykonawca: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A.