41 kompletów Węzłów Teleinformatycznych (WTi)

Podpisanie umowy: 21 grudnia 2018 roku
Wartość kontraktu: 299,9 mln zł brutto
Co zakupiono? 24 WTi w wersji kontenerowej, 15 w wersji przenośnej oraz pakiet logistyczny i szkoleniowy.
Termin realizacji: 2019-2021


Wykonawca: konsorcjum w składzie TELDAT Sp. z o.o. sp.k. (lider) i SILTEC Sp. z o.o.
Umowa przewiduje ponadto wyposażenie sal laboratoryjnych Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w dwa zestawy urządzeń szkolno-treningowych WTi.