NDR

1 Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy z pociskami Naval Strike Missile NSM

Podpisanie umowy: 30 grudnia 2008 roku
Wartość kontraktu: 364,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 1 Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy z pociskami Naval Strike Missile (6 wozów rakietowych oraz 12 pocisków)
Termin realizacji: 2012


Wykonawca: Kongsberg Defence and Aerospace

W skład systemu NDR MW wchodzić będą:

3 wozy dowodzenia (2 dowódców baterii, jeden dla dowódcy oraz sztabu dywizjonu, przy czym wozy mają być identyczne konstrukcyjnie, mają dać możliwość pracy przy minimum 4 niezależnych konsolach z zapewnieniem pracy niejawnej i co najmniej dwóch stanowisk wynośnych z wykorzystaniem notebooków),

2 trójwspółrzędne stacje radiolokacyjne z antenami na masztach podnoszonych na wysokość do 12-15 metrów

6 wozów rakietowych oraz 6 wozów kierowania środkami walki (wozy rakietowe mają mieć możliwość samodzielnego odpalania pocisków z koordynatami wprowadzanymi ręcznie). Każdy wóz posiada wyrzutnię na 4 pociski.

12 pocisków Naval Strike Missile o zasięgu do 200 km, co oznacza brak zapasu dla Dywizjonu. Dywizjon może oddać tylko połowę salwy z posiadanych 24 wyrzutni startowych.