76 tys. sztuk 30mm naboi dla KTO Rosomak

Podpisanie umowy: 18 grudnia 2019 roku
Wartość kontraktu: 129,0 mln zł brutto
Co zakupiono? 76 tys. sztuk 30 mm naboi z pociskiem podkalibrowym, przeznaczonych do strzelania z armaty ATK Mk 44 typu Bushmaster stanowiącej zasadnicze uzbrojenie kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.
Termin realizacji: do 31.12.2022


Wykonawca Mesko S.A.