5 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

Podpisanie umowy: 23 maja 2018 roku
Wartość kontraktu: 2,8 mln zł brutto
Co zakupiono? 8 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych Mitsubishi L200 (w tym 5 szt. w ramach opcji)
2 lekkich poligonowych samochodów ratowniczo – gaśniczych Mitsubishi L200
Termin realizacji: 2019


Wykonawca: „SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki”