119 czołgów Leopard 2A4 i 2A5 wraz z wozami towarzyszącymi

Podpisanie umowy: 22 listopada 2013 roku
Wartość kontraktu: 930,0 mln zł brutto (netto 180 mln EUR)
Co zakupiono? 119 czołgów Leopard 2A4 i 2A5 wraz z wozami towarzyszącymi
Termin realizacji: 2015


Wykonawca: Niemcy

W ramach umowy zakupiono:
105 czołgów Leopard 2A5
14 czołgów Leopard 2A4
18 wozów zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 2
120 samochodów ciężarowych Mercedes DB1017A
40 samochodów ciężarowych Unimog U1300L
40 lekkich samochodów terenowych (także z wyposażeniem łączności) Mercedes MB250
zestawy do pokonywania przeszkód wodnych
uzbrojenie pokładowe
system szkolenia laserowego