Zintegrowany System Szkolenia Zaawansowanego AJT

Podpisanie umowy: 2018 roku
Wartość kontraktu: 372,3 mln zł brutto
Co zakupiono? Zintegrowany System Szkolenia Zaawansowanego AJT
Termin realizacji: b.d.


Wykonawca: