Usługa wsparcia eksploatacji 48 sztuk F-16 na okres 5 lat

Podpisanie umowy: październik 2018 roku
Wartość kontraktu: 438,7 mln zł brutto (115,3 mln USD)
Co zakupiono? Usługa wsparcia eksploatacji 48 sztuk F-16 na okres 5 lat
Termin realizacji: 2018-2022


Wykonawca: Foreign Military Sales z rządem USA