ORP Ślązak

Ukończenie okrętu patrolowego ORP Ślązak

Podpisanie umowy: 12 grudnia 2013 roku
Wartość kontraktu: 516,6 mln zł brutto (100,0 mln EUR netto)
Co zakupiono? Ukończenie okrętu patrolowego ORP Ślązak – Zintegrowany System Walki oraz Zintegrowany System Łączności
Termin realizacji: 2016


Wykonawca: Thales Nederland B.V. oraz Thales Electronic Systems GmbH
Kontrowersje:
Wartość zakupionych systemów stanowiła ok. połowę szacowanej wartości okrętu.