Stacja Bazowa Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej (SB WSŁS)

Podpisanie umowy: 28 czerwca 2018 roku
Wartość kontraktu: 25,0 mln zł brutto
Co zakupiono? Stacja Bazowa Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej (SB WSŁS)
Termin realizacji: 2020


Wykonawca: Siltec Sp. z o. o.
Użytkownikiem systemu ma zostać Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych.