Prace B+R opracowanie 120 mm moździerzowej amunicji do systemu RAK

Podpisanie umowy: 1 października 2012 roku
Wartość kontraktu: 21,9 mln zł brutto
Co zakupiono? Prace B+R opracowanie 120 mm moździerzowej amunicji odłamkowo-burzącej HE, dymnej (SMK) i oświetlającej (ILL) oraz amunicji szkolnej i treningowej dla systemu RAK.
Termin realizacji: 2012-2015-2022


Wykonawca: ZM DEZAMET S.A. i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia