Pasy i ładownie do karabinka kbk AK

Podpisanie umowy: grudznień 2011 roku
Wartość kontraktu: 0,3 mln zł brutto
Co zakupiono? Pasy i ładownie do karabinka kbk AK
Termin realizacji: b.d.


Wykonawca: NOMA