Opracowanie Mobilnego Systemu Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN

Podpisanie umowy: 5 września 2018 roku
Wartość kontraktu: 62,5 mln zł brutto
Co zakupiono? Opracowanie Mobilnego Systemu Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN
Termin realizacji: 2021


Wykonawca: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM)
W ramach pracy rozwojowej pozyskany zostanie system 3 łańcuchów radionawigacyjnych na pojazdach oraz 35 odbiorników, w celu zabezpieczenia wyznaczania, z niezbędną dokładnością, pozycji dla okrętów Marynarki Wojennej wykonujących zadania bojowe i hydrograficzne w strefie odpowiedzialności przy braku pozycji z systemu satelitarnego.