Naprawy, diagnostyka, konserwacja i utrzymanie w sprawności sprzętu łączności satelitarnej

Podpisanie umowy: 18 lutego 2013 roku
Wartość kontraktu: 4,1 mln zł brutto
Co zakupiono? Naprawy, diagnostyka, konserwacja i utrzymanie w sprawności sprzętu łączności satelitarnej dla misji w Afganistanie i Kosowie
Termin realizacji: b.d.


Wykonawca: Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 z Zegrza